Disclaimer

 

Oxxmirrors besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Oxxmirrors kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op Oxxmirrors Het is mogelijk dat via de internetsite van de Oxxmirrors toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Oxxmirrors kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Copyright
Oxxmirrors behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van de oxxmirrors verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Oxxmirrors mag zonder schriftelijke toestemming van Oxxmirrors openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.