E bij B oxxtorial

 
 • Linkerbuitenspiegel alle auto's

  De linkerbuitenspiegel van de auto moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals schematisch en niet op schaal is weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:


  • een punt op het wegdek, gelegen op 10,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 2,50 m naast het meest links gelegen punt van de caravan, en
  • een deel van de linkerzijde van de caravan, en
  • de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.   

  schematisch plaatje (niet op schaal)

   

  Rechterbuitenspiegel

  De rechterbuitenspiegel van een personenauto of een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, die na 30 september 1988 in gebruik is genomen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:


  • een punt op het wegdek, gelegen op 20,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 4,00 m naast het meest rechts gelegen punt van de caravan, en
  • een deel van de rechterzijde van de caravan, en
  • de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.
   

  schematisch plaatje (niet op schaal)  Zie www.wetten.overheid.nl, Artikel 5.18.5: "Indien het gezichtsveld van de voor voertuigen van de categorie waartoe het voertuig behoort, voorgeschreven spiegels wordt beperkt door lading die aan de achterzijde van het voertuig is aangebracht of door een door het voertuig voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van de lading, moet het voertuig zijn voorzien van een linker- onderscheidenlijk rechterbuitenspiegel waarmee de bestuurder een door Onze Minister vastgesteld weggedeelte kan overzien.

  Meer informatie: